Duyurular

 • 01/06/2018

  2018 YILI II. DÖNEM İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

  2018 YILI II. DÖNEM İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVINA YÖNELİK C, B, A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMLERİMİZ İÇİN KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR.
 • 17/01/2018

  20 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILACAK 2018-İSG MAYIS DÖNEMİ SINAV DUYURUSU

  İSG MAYIS DÖNEMİ SINAV DUYURUSU
 • 06/11/2017

  2017 ARALIK SINAV DUYURUSU

  16 ARALIK 2017 TARİHİNDE YAPILACAK 2017-İSG SINAVI SINAV UYGULAMA DUYURUSU
 • 26/10/2016

  TÜM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE !!

  2016 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2016 - İSG) SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR (KILAVUZ)
 • 15/06/2016

  03 ARALIK 2016 TARİHİNDE YAPILACAK İŞYERİ HEKİMLİĞİ, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ve DİĞER SAĞLIK PERSONELİ SINAV DUYURUSU

  03 ARALIK 2016 TARİHİNDE YAPILACAK İŞYERİ HEKİMLİĞİ, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ve DİĞER SAĞLIK PERSONELİ SINAV DUYURUSU
 • 15/06/2016

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ve EĞİTİM KURUMLARININ DİKKATİNE

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ve EĞİTİM KURUMLARININ DİKKATİNE

İşyeri Hekimliği Eğitimi

İşyeri Hekimliği Temel Eğitimi                 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 001/01 nolu “İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu” yetki belgesiyle yetkilendirilen Seçkin Akademi, İşyeri Hekimliği .İşyeri hekimliği temel eğitimlerine başlamıştır.

İşyeri Hekimliği eğitimine, Türkiye'de ki tıp fakültelerinden ya da yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olup denkliğini almış ve diploması Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış hekimler katılabilir.  

Eğitim Detayları

İşyeri Hekimliği Eğitim programında  90 saat uzaktan eğitim yöntemiyle internet ortamında 90 saat örgün (yüzyüze) eğitim salonlarımızda, yapılacaktır. 40 saatlikte uygulamaları eğitim yapılacaktır.

Uzaktan eğitimlerimiz, eşzamanlı Canlı video ve eşzamansız sesli pps, animasyon, resim, olgu incelemesi, yönlendirme,alıştırma.etkileşimli pratik, film, sunum, metin, web sayfasi, ses, referans, test, simülasyon vb. Şeklinde olacaktır.

İsyeri Hekimliği Temel Eğitim Programı:

27 Kasım 2010  Tarih ve 27768 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik” Madde 30’da belirtildiği üzere; (1) Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler işyeri hekimi bulunan bir işyerinde yapılır.

İşyeri hekimleri belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek bilgi yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. Bu eğitimin süresi 30 saatten az olamaz.

Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler

Tıp Fakültesi mezuniyetini gösteren diploma veya çıkış belgesinin aslı ve noter onaylı kopyası

Nüfus Cüzdanı aslı ve noter onaylı kopyası

İşyeri Hekimi yenileme eğitimine katılacaklar için geçerli mevcut belge


İstanbul Yolu Üzeri Gersan Sanayi Sitesi 2308 Sk. No 35 (Gersan PTT Karşısı) Ergazi/ANKARA
Tel : 0 312 257 21 33 - 0 312 257 21 27 - 0 312 257 21 47
Fax : 0 312 255 48 96
Email : info@seckinisg.com.tr