Duyurular

 • 24/01/2019

  FİİLİ ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DUYURU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI VE EĞİTİM KURUMLARININ DİKKATİNE

  FİİLİ ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DUYURU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI VE EĞİTİM KURUMLARININ DİKKATİNE
 • 25/01/2019

  18 MAYIS 2019 TARİHİNDE YAPILACAK 2019-İSG MAYIS DÖNEMİ SINAV DUYURUSU

  18 MAYIS 2019 TARİHİNDE YAPILACAK 2019-İSG MAYIS DÖNEMİ SINAV DUYURUSU
 • 29/11/2018

  ARALIK 2018 SINAVI TEKRAR EĞİTİMİ!!!

  15ARALIK 2018 TARİHİNDE YAPILACAK İGU A,B,C SINIFLARI İÇİN SON TEKRAR!
 • 19/11/2018

  ÖSYM'YE GEÇ BAŞVURU FIRSATI!

  İSG Sınavı için geç başvuru imkânı adaylara sadece 21 Kasım tarihinde bir günlüğüne tanınacaktır.
 • 31/10/2018

  SINAV BAŞVURULARI BAŞLADI!!!

  15 ARALIK 2018 İSG UZMANLIK,İYH VE DSP SINAV BAŞVURU KILAVUZU ÖSYM SİTESİNDE YAYIMLANDI..Ayrıntılı bilgi için www.osym.gov.tr
 • 13/07/2018

  İSG Profesyonellerinin Dikkatine!

  Belgelendirme ve Vize İşlemlerine Dair Ödemeler Hakkında

İSG GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU

15 ARALIK 2018 TARİHİNDE YAPILACAK 2018-İSG ARALIK DÖNEMİ SINAV
DUYURUSU
E-DEVLETE GEÇİŞ SEBEBİYLE 15 ARALIK 2018 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
2018-İSG ARALIK DÖNEMİ SINAV BAŞVURULARI İSG-KATİP ÜZERİNDEN
ALINACAKTIR. ADAYLAR E-DEVLET KAPISI KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ
KULLANARAK İSG-KATİP’E GİRİŞ YAPIP BAŞVURULARINI ELEKTRONİK
ORTAMDA TAMAMLAYACAK OLUP BAKANLIĞA EVRAK İLE YAPILAN
BAŞVURULAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKIR.
İSG-KATİP SİSTEMİNİN DEVREYE GİRECEĞİ 25 HAZİRAN 2018 TARİHİNDEN
ÖNCE BAKANLIK EVRAK KAYDINA GİRİŞİ GERÇEKLEŞEN BAŞVURULAR
DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK OLUP ADAYLAR BAŞVURU SONUÇLARINI İSGKATİP
ÜZERİNDEN TAKİP EDEBİLECEKLERDİR.
1-Yapılacak sınavla ilgili “Sınav Uygulama Duyuru Metni” daha sonra
www.csgb.gov.tr/isggm adresinde ilan edilecektir.
Yeni Eğitimle A, B veya C İş Güvenliği Uzmanlığı-İşyeri Hekimliği Sınav Türüne
Katılacaklar
2- 2018-İSG ARALIK DÖNEMİ sınavına; Genel Müdürlüğümüz tarafından yetkilendirilmiş
Eğitim Kurumlarından eğitim alarak ilk defa girecek olan İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği
Uzmanı adaylarının eğitimlerinin uzaktan eğitim, örgün eğitim ve uygulamalı eğitim dahil
olmak üzere (staj yapılan işyerinin İSG-KATİP üzerinden bildirilmiş ve ilgili İSG
profesyoneli ile staj yapılan işyerinin e-bildirge kullanıcısı tarafından onaylanmış olması) en
geç 15 EKİM 2018 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. 15 EKİM 2018
tarihinden sonra eğitimlerini tamamlayan adaylar 15 ARALIK 2018 tarihinde yapılacak
sınava giremeyeceklerdir. Bu sebeple; Eğitim Kurumlarının program girişlerini, en geç 7
EYLÜL 2018 tarihinde saat 23:59’a kadar hatasız şekilde yapmış olmaları gerekmektedir.
(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
yükseltme sınavı ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup, (A) sınıfı iş
güvenliği uzmanlığı yükseltme sınavı için ilk defa girecek olan adaylar; 25 HAZİRAN 2018
tarihinde Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanmış olan duyuruda (duyuru metni için
Tıklayınız) belirtilen şartlar altında eğitim programlarına dahil olacaklardır.
Yeni Eğitimle A, B veya C İş Güvenliği Uzmanlığı-İşyeri Hekimliği Sınavına katılacak bu
adayların elektronik ortamdan herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur. Eğitimlerini 15
EKİM 2018 tarihine kadar başarıyla tamamlayan adaylar doğrudan sınav listesine
eklenecektir.
Öte yandan, adaylar İSG-KATİP’te yer alan “Sorgulama&Başvuru” sekmesine tıklayarak
“Kişi Kartı”ndan eğitim programına ilişkin detayları (devamsızlık durumlarını, uygulamalı
eğitimlerinin onaylanıp onaylanmadığını…vb) ve sınava katılıp katılamayacaklarını
görüntüleyebileceklerdir. Sistemin kullanımı ile ilgili Rehber için Tıklayınız.
Yeni Eğitimle Diğer Sağlık Personeli Sınav Türüne Katılacaklar
3- 2018-İSG ARALIK DÖNEMİ sınavına; Genel Müdürlüğümüz tarafından yetkilendirilmiş
Eğitim Kurumlarından eğitim alarak ilk defa girecek olan Diğer Sağlık Personeli adaylarının
eğitimlerinin (uzaktan eğitim, örgün eğitim dahil) en geç 15 EKİM 2018 tarihine kadar
tamamlanmış olması gerekmektedir. 15 EKİM 2018 tarihinden sonra eğitimlerini
tamamlayan adaylar 15 ARALIK 2018 tarihinde yapılacak sınava giremeyeceklerdir. Bu
sebeple; Eğitim Kurumlarının program girişlerini, en geç 26 EYLÜL 2018 tarihinde saat
23:59’a kadar hatasız şekilde yapmış olmaları gerekmektedir.
Yeni Eğitimle Diğer Sağlık Personeli Sınavına katılacak bu adayların elektronik ortamdan
herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur. Eğitimlerini Genel Müdürlükte ilan edilen
tarihe kadar başarıyla tamamlayan adaylar doğrudan sınav listesine eklenecektir.
Öte yandan, adaylar İSG-KATİP’te yer alan “Sorgulama&Başvuru” sekmesine tıklayarak
“Kişi Kartı”ndan eğitim programına ilişkin detayları ve sınava katılıp katılamayacaklarını
görüntüleyebileceklerdir. Sistemin kullanımı ile ilgili Rehber için Tıklayınız.
Doğrudan İşyeri Hekimliği Sınav Türüne Katılacaklar
4- 2018-İSG ARALIK DÖNEMİ sınavına, ilgili Yönetmeliğin 8/(1)-b maddesinde belirtilen
iş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan hekimler doğrudan
girebilecek olup başvurular sadece İSG-KATİP “Sorgulama&Başvuru” sekmesi üzerinden
alınacaktır. Bu durumdaki adayların T.C. Kimlik Numarasını içeren imzalı dilekçe (dilekçe
örneği için Tıklayınız), lisans diploması örneği ve bilim uzmanlığı belgesi örneğini en geç 15
EKİM 2018 tarihi saat 23:59’a kadar İSG-KATİP’e yükleyerek başvurularını tamamlamaları
gerekmektedir. Anılan tarih ve saatten sonra başvuru yapan adayların başvuruları ancak bir
sonraki sınav dönemi için dikkate alınacak olup mağduriyet oluşmaması için adayların son
başvuru tarihinden önce işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir. Sistemin kullanımı
ile ilgili Rehber için Tıklayınız.
Genel Müdürlüğümüz tarafından incelenen belgelerin uygun görülmesi halinde adayların
bilgileri 15 ARALIK 2018 tarihinde yapılacak sınava girmeleri için ÖSYM’ye bildirilecek
olup adaylar aynı başvuru ekranından başvuru durumu ve sonuçları ile sınava katılıp
katılamayacaklarını görüntüleyebileceklerdir.
Doğrudan (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Türüne Katılacaklar
5- 2018-İSG ARALIK DÖNEMİ sınavına, ilgili Yönetmeliğin 8/(1)-c-3 maddesinde belirtilen
üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans programını tamamlayanlar doğrudan girebilecek
olup başvurular sadece İSG-KATİP “Sorgulama&Başvuru” sekmesi üzerinden alınacaktır.
Bu durumdaki adayların T.C. Kimlik Numarasını içeren imzalı dilekçe (dilekçe örneği için
Tıklayınız) ve lisans diploması örneğini en geç 15 EKİM 2018 tarihi saat 23:59’a kadar İSGKATİP’e
yükleyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Anılan tarih ve saatten
sonra başvuru yapan adayların başvuruları ancak bir sonraki sınav dönemi için dikkate
alınacak olup mağduriyet oluşmaması için adayların son başvuru tarihinden önce işlemlerini
tamamlamaları önem arz etmektedir. Sistemin kullanımı ile ilgili Rehber için Tıklayınız.
Genel Müdürlüğümüz tarafından incelenen belgelerin uygun görülmesi halinde adayların
bilgileri 15 ARALIK 2018 tarihinde yapılacak sınava girmeleri için ÖSYM’ye bildirilecek
olup adaylar aynı başvuru ekranından başvuru durumu ve sonuçları ile sınava katılıp
katılamayacaklarını görüntüleyebileceklerdir.
Yüksek Lisans ile Doğrudan (B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Türüne
Katılacaklar
6- 2018-İSG MAYIS DÖNEMİ B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına, ilgili Yönetmeliğin
8/(1)-b-2 maddesinde belirtilen iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek
lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik
elemanlar doğrudan girebilecek olup başvurular sadece İSG-KATİP “Sorgulama&Başvuru”
sekmesi üzerinden alınacaktır.
Bu durumdaki adayların T.C. Kimlik Numarasını içeren dilekçe (dilekçe örneği için
Tıklayınız), ön lisans diploması örneği (sadece İSG teknikerleri için), lisans diploması örneği
ve yüksek lisans diploma örneğini en geç 15 EKİM 2018 tarihi saat 23:59’a kadar İSGKATİP’e
yükleyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Anılan tarih ve saatten
sonra başvuru yapan adayların başvuruları ancak bir sonraki sınav dönemi için dikkate
alınacak olup mağduriyet oluşmaması için adayların son başvuru tarihinden önce işlemlerini
tamamlamaları önem arz etmektedir. Sistemin kullanımı ile ilgili Rehber için Tıklayınız.
Genel Müdürlüğümüz tarafından incelenen belgelerin uygun görülmesi halinde adayların
bilgileri 15 ARALIK 2018 tarihinde yapılacak sınava girmeleri için ÖSYM’ye bildirilecek
olup adaylar aynı başvuru ekranından başvuru durumu ve sonuçları ile sınava katılıp
katılamayacaklarını görüntüleyebileceklerdir.
Genel Müdürlük ve Bağlı Birimlerinde Çalışanlar ile İş Müfettişleri
7- 2018-İSG ARALIK DÖNEMİ sınavına ilgili Yönetmeliğin 8/(2) maddesinde belirtilen
kişiler doğrudan girebilecek olup başvurular sadece İSG-KATİP “Sorgulama&Başvuru”
sekmesi üzerinden alınacaktır.
Bu durumdaki adayların T.C. Kimlik Numarasını içeren dilekçe (dilekçe örneği için
Tıklayınız), lisans diploması örneği ve hizmet çizelgesi örneğini en geç 15 EKİM 2018 tarihi
saat 23:59’a kadar İSG-KATİP’e yükleyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
Anılan tarih ve saatten sonra başvuru yapan adayların başvuruları ancak bir sonraki sınav
dönemi için dikkate alınacak olup mağduriyet oluşmaması için adayların son başvuru
tarihinden önce işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir. Sistemin kullanımı ile ilgili
Rehber için Tıklayınız.
Genel Müdürlüğümüz tarafından incelenen belgelerin uygun görülmesi halinde adayların
bilgileri 15 ARALIK 2018 tarihinde yapılacak sınava girmeleri için ÖSYM’ye bildirilecek
olup adaylar aynı başvuru ekranından başvuru durumu ve sonuçları ile sınava katılıp
katılamayacaklarını görüntüleyebileceklerdir.
27 Temmuz 2015 Tarihinden Önce Başlayan Eğitim Programlarına Kaydolmuş Ve
Tamamlamış Olan Adaylardan Eksik Evrakı Bulunanlar
8- 27 Temmuz 2015 tarihinden önce başlayan eğitim programlarına kaydolmuş ve
tamamlamış olan adaylardan eksik evrakı bulunanlar, İSG-KATİP “Sorgulama&Başvuru”
sekmesinden başvurulacak sınav grubunu seçip “Sınav Başvurusu” butonuna tıklayarak evrak
son durumunu görüntüleyebileceklerdir. İlgili ekranda inceleme durumu uygun olan adayların
bilgileri 15 ARALIK 2018 tarihinde yapılacak sınava girmeleri için ÖSYM’ye bildirilecektir.
Uygun olmayan adayların ise ilgili ekranda eksik olarak belirtilen evrakları 15 EKİM 2018
tarihi saat 23:59’a kadar İSG-KATİP’e yükleyerek başvurularını tamamlamaları
gerekmektedir. Anılan tarih ve saatten sonra başvuru yapan adayların başvuruları ancak bir
sonraki sınav dönemi için dikkate alınacak olup mağduriyet oluşmaması için adayların son
başvuru tarihinden önce işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir. Sistemin kullanımı
ile ilgili Rehber için Tıklayınız.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE UYGUN GÖRÜLEREK ÖSYM’YE BİLDİRİLEN
ADAYLARIN 15 ARALIK 2018 TARİHİNDE YAPILACAK SINAVA GİREBİLMELERİ
İÇİN “SINAV UYGULAMA DUYURUSU” NDA BELİRTİLECEK TARİHLER
ARASINDA ÖSYM BAŞVURU MERKEZLERİ ARACILIĞI İLE SINAV GİRİŞ
BAŞVURULARINI YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.

İstanbul Yolu Üzeri Gersan Sanayi Sitesi 2308 Sk. No 35 (Gersan PTT Karşısı) Ergazi/ANKARA
Tel : 0 312 257 21 33 - 0 312 257 21 27 - 0 312 257 21 47
Fax : 0 312 255 48 96
Email : info@seckinisg.com.tr